Um göngin

Framkvæmdatíminn 


Vaðlaheiðargöng eru veggöng sem verið er að gera undir Vaðlaheiði við Eyjafjörð. Göngin eru um 7,2 km í bergi milli Eyjafjarðar og Fnjóskadals og heildarlengd vegskála er 280m, samtals 7,5 km. Með göngunum styttist vegalengd milli Akureyrar og Húsavíkur um 16 km og ekki þarf lengur að fara um Víkurskarð sem er fjallvegur þar sem færð spillist gjarnan að vetrum.

Gert var ráð fyrir að framkvæmdum yrði lokið í árslok 2016 en vegna ýmissa tafa er stefnt að opnun ganganna haustið 2018. Gangagröftur/sprengingar lauk 28. apríl 2017 annar frágangur inní göngum eins og lagning vega, lagna, strengja, vatns- og frostklæðningar og rafbúnaðar er áætlað að taki um 15 mánuði.  Heildarframkvæmd mun því taka yfir 5 ár.

Ýmsar upplýsingar um Vaðlaheiðargöng

Þversnið ganga er samkvæmt norskum reglum og nefnist T9,5, breidd þess er um 9,5m í veghæð, þverskurðarflatarmál 67 m2. Halli veglínunnar í göngunum er 1,5% í átt að Eyjafirði, en austustu 500 metrarnir í halla niður í Fnjóskadal. 

Í göngunum verða fjórtán útskot, þar af fjögur snúningsútskot. Inni í göngunum verða fjögur steypt tæknirými og tvö við hlið vegskála. Bróðurpartur rafmagns- og öryggisbúnaðar verður í tæknirýmum, meðal annars sex spennistöðvar.  Þar sem eru útskot verða neyðarsímar en á milli útskota verða þeir í skápum á veggjum. Tuttugu loftræsiblásarar, 1 metri í þvermál hver, verða í göngunum, tveir og tveir saman á fjórum svæðum við tæknirýmin inni í göngunum.

 Ýmsar upplýsingar um Vaðlaheiðargöng

Verkkaupi:                                      Vaðlaheiðargöng hf
Aðalverktaki:                                   ÍAV hf. og Marti Contractors Lts. frá Sviss
Framkvæmdareftirlit:                       Efla verkfræðistofa og GeoTek.
Lengd:                                            7,2 km
Breidd:                                            9,5 m í veghæð
Þverskurðarflatarmál:                      66,7 fermetrar
Heildarlengd vegskála                     280 m
Vegskáli Eyjafjarðarmegin               88 m
Vegskáli Fnjóskadalsmegin             188 m
Vegir að göngum:                            4,1 km     
Vegur Eyjafjarðarmegin:                  1,2 km auk hringtorgs
Vegur Fnjóskadalsmegin:                2,9 km 
Gröftur jarðganganna:                     500.000 rúmmetrar
Sprautusteypa:                                25.000 rúmmetrar
Steinsteypa                                      3.000 rúmmetrar
Forskering:                                      100.000 rúmmetrar
Fylling:                                             400.000 rúmmetrar

Hönnuðir

Vegagerðin stjórnaði hönnun og voru ráðgjafar hennar við hönnunina í þessu verki Mannvit, Verkís, Efla og Verfræðistofa Norðurlands. Vegagerðin sá um hönnun á veglínu. Hönnunarstjóri er Gísli Eiríksson forstöðumaður jarðgangadeildar Vegagerðarinnar.

Framkvæmdaeftirlit

GeoTek og Efla