Framkvæmdin

Undirbúningsframkvæmdir vegna Vaðlaheiðarganga hófust í byrjun ágúst 2012. Verktakafyrirtækið G.Hjálmarsson hóf þá vinnu við að grafa frá væntanlegum gangamunna Eyjafjarðarmegin ásamt undirbúningi við gerð bráðabirgðar brúar yfir Hringveginn. Verkið fólst í að hreinsa moldarlag og laus jarðlög ofan af klöpp og sprengja í forskeringu til að fá efni í veg og undir undirstöður fyrir brú ásamt því að steypa brúarundirstöður og brúarstöpla.

ÍAV og Marti sem saman standa að Ósafli sf hófu sína vinnu Eyjafjarðarmegin með aðstöðusköpun og luku við gröft á forskeringarsvæði í apríl 2013.  Fyrsta skot í gangamuna var þann 3.júlí 2013 og áætlað er að gangagröftur næsta vor 2014.

Áætlað er að gangagröftur taki alls 26 mánuði frá báðum áttum og ætti þá gegnumslag að vera í september 2015 ef allt gengur skv. áætlun. Þá tekur við lokafrágangur, eins og lagnavinna, vatnsklæðningar og frostvarnir  og vegagerð inn í göngum ásamt smiðavinnu á tæknirýmum og vegskálum. Skiladagur verks er í desember 2016.

Hér að neðan er gangagröftur útskýrður í stuttu máli og myndum en  ferlið er almennt svona;

Könnunarholur eru boraðar allt að 40m ef þörf er á til að kanna jarðfræðiaðstæður og hættu á vatnsinnflæði

Bergþétting

Ef könnunarholur gefa til kynna að þétta þurfi bergið er sementsefju dælt inn til að fylla sprungur
og koma í veg fyrir að vatn leki inn í göngin.

 Borun og hleðsla
Sérhæfður borvagn með 3 borörmum borar um 145 borholur um 5m langar.
Holurnar eru fylltar með sprengiefni skv. ákveðnu sprengiplani.
Þetta ferli tekur um 3-5 klst.

sprenging
Þegar menn og tæki eru kominn í öruggt skjól er sprengt. Hver sprenging tekur
nokkrar sekúndur þar sem fyrst er miðjan sprengd svo koll af kolli og endað á
útmörkum ganga. Þar að leiðandi heyrast sprengidrunur ekki ólíkt þrumum.

útmokstur
Þegar búið er að reykræsta göngin er farið inn með hjólavél sem mokar laust
berg á búkollur. í venjulegu sniði eru þetta um 340m3 í föstu bergi.
Vinna við að hreinsa út allt berg eftir hverja sprengingu er um 2-4 klst.

hreinsun
Eftir útmokstur á lausu efni er farið inn með beltagröfu með fleyg og tryggt að
allir lausir steinar í lofti og veggjum ganga séu hreinsaðir niður.

vinnustyrkingar
Áður en byrjað er að bora aftur þarf að tryggja vinnusvæðið og það er gert
með því að sprautusteypa og bolta loft og veggi ganganna eftir þörfum.
Eftir að gangagreftri lýkur þ.e.a.s. þegar búið er að sprengja í gegnum fjallið
hefst eftirvinna í göngum. En þá er bergið styrkt enn frekar til að tryggja
öryggi vegfaranda til frambúðar. 

lokavinna
Lokavinna í göngum felst í því að leggja pípur, lagnir, strengi, fylla
með burðalagsefni, malbika og setja upp vatns-og frostklæðningu.
Að lokum er ýmis stjórn- og rafbúnaður settur upp ásamt ljósum og skiltum.  

myndir eru fengnar af vef norsku vegagerðarinnar